Gmina Tymbark – projekt tarasu widokowego

Urząd Gminy informuje o projekcie tarasu widokowego na górze Łopień. Tekst poniżej oraz prezentacje nadesłane przez Urząd Gminy. 

Pierwszy w Beskidzie Wyspowym taras widokowy – niezwykła atrakcja turystyczna Gminy Tymbark

Jednym z priorytetów Gminy Tymbark, od kliku lat jest rozwój infrastruktury turystycznej. Widocznymi elementami tego kierunku działań jest m.in. powstanie miasteczka rowerowego, budowa ścieżki rowerowej do Podłopienia i budowa kolejnej w kierunku Piekiełka, tężnia solankowa, park im. Zofii Turskiej, tudzież zakup terenu dawnego parku podworskiego.

Niezwykle interesująco na tym tle jawi się również, unikatowy na skalę Beskidu Wyspowego, projekt budowy tarasu widokowego na Górze Łopień.  O ile bowiem w ostatnim czasie wzniesiono szereg wież widokowych, o tyle w przypadku Gminy Tymbark, zdecydowano się, na ciekawe i innowacyjne rozwiązanie.  Taras widokowy został bowiem tak zaprojektowany, że swą konstrukcją  doskonale wkomponowuje się w zbocze, jednocześnie  nie zaburzając widoku sylwety z doliny. Jednocześnie takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie niezwykłego widoku z perspektywą na leżące poniżej miejscowości: Tymbark, Podłopień i Piekiełko oraz na przeciwległe wzgórza.

Budowa tego obiektu otworzy nowe możliwości rozwoju turystycznego w rejonie Góry Łopień, choćby po przez utworzenie w najbliższej przyszłości ścieżki turystyczno-przyrodniczej oraz górskich ścieżek rowerowych, których początek będzie znajdował się  przy miasteczku komunikacyjnym.  Już dziś można wykorzystać istniejący czarny szlak turystyczny, do komunikacji  z nową atrakcją regionu. 

Niewątpliwie, powstanie takiego obiektu – tarasu widokowego,  pozwoli na wykorzystanie w szerszym zakresie znaczącego potencjału Góry Łopień, na cele rekreacyjne oraz zagospodarowanie jej na strefę czasu wolnego,  dostępną zarówno dla dzieci, młodzieży, ale turystów seniorów. 

Należy mieć zatem nadzieje, że projekt ów zostanie zrealizowany  i przyciągnie do Gminy Tymbark kolejnych turystów.

Gmina Tymbark – Urząd Gminy poinformował o pozytywnych wynikach badania wody w Podłopieniu

Poniżej informacja przesłana przez  Urzędu Gminy Tymbark:

ZGK Tymbark w załączniku przedstawia wyniki badań wody z dnia 20.02.2024. Próbki zostały pobrane ze Stacji Uzdatniania Wody, oraz na sieci wodociągowej Podłopień. Wskaźniki bakteriologiczne i mętnościowe nie zostały przekroczone. Wyniki badań wyraźnie wskazują, że dostarczana woda nadaje się do spożycia.

W świetle poniższych wyników badań, które został przeprowadzane, punktowo na całym odcinku magistrali wodociągowej: tj. w SUW w Podłopieniu, Szkole Podstawowej w Podłopieniu i Zakładzie Gospodarki Komunalnej nie stwierdzono niebezpiecznej bakterii.

W tym kontekście, wyniki badań i stwierdzenie takiej bakterii w konkretnym gospodarstwie domowy, może świadczyć, iż problem leży na przyłączu i instalacji domowej, za który Zakłada Gospodarki Komunalnej nie ponosi odpowiedzialności. Taki odcinek winien być rzetelnie przebadany i w przypadku stwierdzonego zanieczyszczenia winien być oczyszczony przez właściciela budynku.