Uroczystość pogrzebowa śp.Joanny Liszki

Rodzina wraz ze wspólnotą Parafii Podłopień modliła się dzisiaj za śp.Joannę Liszkę, która  odeszła do Domu Pana w 85.roku życia. Mszy świętej pogrzebowej koncelebrowanej przewodniczył ks.proboszcz Janusz Balasa. Kazanie wygłosił ks.kanonik Franciszek Malarz, brat śp.Joanny.

Przed i podczas Eucharystii śpiewał chór parafialny “Iskra Miłosierdzia” prowadzony przez organistę Lucjana Bożka.

Po zakończonej Mszy św. ciało Zmarłej zostało złożone na tymbarskim cmentarzu, gdzie nastąpiło ostatnie pożegnanie.

IWS

(z powodu złej jakości nagrania kazania wskazane jest użycie słuchawek)

IWS

Wspomnienie ks.prałata Edwarda Nylca

,,Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem”
Kohelet

Wspomnienie ks prałata Edwarda Nylca

Z wielkim żalem i uczuciem pustki przyjąłem wiadomość o śmierci ks. prałata Edwarda Nylca. Był osobą bliską lokalnym sprawom publicznym, dbająca jednocześnie by rzeczy świeckie nie przesłoniły spraw wiary. Z historii czerpał swą wiedzę i mądrość. Historia Polski była dla niego pasją i drogowskazem jak należy postępować w teraźniejszości. Zapamiętałem Zmarłego jako osobę skromną, życzliwą, a jednocześnie wnikliwie obserwującą nasze życie publiczne.

Dla żyjących śmierć zawsze przychodzi nie w porę, zawsze za wcześnie. Na ostatnie pożegnanie chciałbym wyrazić Mu ogromną wdzięczność za wszelkie dobro jakie wspólnota samorządowa Gminy Tymbark i ja osobiście doświadczyłem.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie!

Paweł Ptaszek
Wójt Gminy Tymbark

śp. prałat Edward Nylec

Uroczystości pogrzebowe śp.prałata Edwarda Nylca (pierwszy dzień)

Wprowadzeniem zmarłego 16.02.24 r. księdza prałata Edwarda Nylca do tymbarskiej świątyni, w której przez 13 lat pełnił funkcję proboszcza, a następne prawie 8 lat rezydenta, szafarza Sakramentu Pokuty, rozpoczęły się uroczystości Jego pogrzebu.

Eucharystii połączonej ze śpiewem Nieszporów przewodniczył ksiądz proboszcz dr Jan Banach. W koncelebrze kapłani związani z tymbarską parafią, koledzy z seminarium, przyjaciele. Ksiądz proboszcz wygłosił okolicznościowe kazanie.

Podczas Eucharystii śpiewał chór Parafii Tymbark, przy organach Piotr Taczanowski. 

Po zakończonej Mszy św. rozpoczęła się modlitwa w intencji Zmarłego, która zakończy się o godz.21.

W środę, od godz 10. z Mszą św.o godz.12.30 pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża,  drugi dzień uroczystości pogrzebowych.

IWS

 

IWS