Internetowy konkurs z zakresu wiedzy o żołnierzach niezłomnych

 Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec” OSW w Tymbarku jest organizatorem konkursu z zakresu wiedzy o żołnierzach wyklętych z okazji przypadającego 

1 marca – Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych.

Pierwsze pięć osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe otrzymają nagrody rzeczowe (książkowe) ufundowane przez IPN Oddział w Krakowie. Odpowiedzi prosimy kierować na adres e-mail: r.nowak@tymbark.pl do 20 lutego 2024r. podając imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

 Pytanie:

Podaj imię i nazwisko oraz pseudonim najwyższego rangą żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego, skazanego bezprawnie w okresie stalinowskim i zamordowanego 24 lutego 1953 r.

Robert Nowak 

Gmina Tymbark – zebrania wiejskie w sołectwie Zawadka i Podłopień

W minioną niedzielę 18 lutego 2024 r. odbyły się dwa ostatnie Zebranie Wiejskie w Gminie Tymbark. Pierwsze z nich miało miejsce, w południe w Szkole Podstawowej w Zawadce, drugie zaś popołudniu w gmachu Szkoły Podstawowej w Podłopieniu.

Podczas obu zebrań w Wójt Gminy, dr Paweł Ptaszek, przedstawił mieszkańcom obszerne podsuwanie inwestycji jakie realizowane były na terenie obu sołectwie oraz plany na 2024 rok.

Spotkaniem z mieszkańcami Podłopienia, Wójt Gminy zakończył coroczny cykl zebrań w sołectwach. Takie spotkania to bardzo ważny element prac włodarza gminy, który pozwala zarówno na podsumowania Jego aktywności w ciągu minionego roku, z kolei mieszkańcom umożliwia na bezpośredni kontakt z władzami gminy i wyrażanie własnych opinii i troski o sprawy bieżące ich Małej Ojczyzny. Z tego zatem względu są one szalenie istotne także w bieżącym funkcjonowaniu urzędu. Cieszy zatem duża frekwencja i mnogość przedstawianych spraw, które niejednokrotnie postrzegane z poziomu mieszkańca, mogą być różne, niż z urzędniczego gabinetu. Po raz kolejny potwierdza się zatem zasada, że tylko wymiana informacji, rzeczowa i nawet konstruktywna krytyka, i wynikająca z niej debata, pozwala ważne dla społeczności gminy spraw przeprocedować i rozwiązać problemy, tak, aby wszystkim żyło się w naszej gminie jak najlepiej. Wszak, każdemu z nas: mieszańcowi gminy, radnemu, urzędnikowi i Wójtowi,  zależy na rozwoju Gminy Tymbark naszej Wspólnej Małej Ojczyzny i nie trzeba chyba nikogo o tym fakcie przekonywać, bowiem jest to kwestia oczywista.

Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom za liczny udział w tym i poprzednich spotkaniach oraz wiele rzeczowych pytań, artykułowanych wniosków oraz konstruktywną dyskusję.

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark