Walne Zebranie OSP Podłopień

 W ubiegłą sobotę w remizie ochotniczej straży pożarnej w Podłopieniu odbyło się zebranie walne członków OSP. Na zebraniu obecni byli zaproszeni goście w tym: Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark Stanisława Urbańska, Wójt Gminy Paweł Ptaszek, mł. bryg. Witold Chojnacki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, Radna Powiatu Limanowskiego Beata Krzyściak , seniorzy, strażacy czynni oraz członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej.

Głównym tematem zebrania było podsumowanie minionego roku, udzielenie absolutorium dla zarządu oraz przyjęcie planu pracy w bieżącym roku.

W sprawozdaniu prezesa OSP druha Jacka Atłasa poruszonych zostało wiele bieżących  tematów, problemów oraz wyzwań stojących przed naszą jednostką – mówi druh Tomasz Puchała, zastępca naczelnika OSP Podłopień. Zapowiedziano szereg działań związanych z budową nowej remizy oraz zakupem nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Za trud ciężkiej społecznej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności podziękowania dla wszystkich zebranych i ich rodzinom przekazali: gospodarz gminy Tymbark Paweł Ptaszek, przewodnicząca Rady Gminy Tymbark Stanisława Urbańska oraz wszyscy zaproszeni goście.

 Jak poinformował mł. bryg. Witold Chojnacki w jednostce OSP Podłopień zakończono proces formowania plutonu zaopatrzenia wodnego, a także, powołania  jednostki do Małopolskiej Brygady Odwodowej. Za pomoc przy realizacji tego zadania druhowie z Podłopienia przekazali serdeczne podziękowania Komendzie Powiatowej na ręce Witolda Chojnackiego.

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark