Pięć lat od wznowienia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Tymbarku

Koło Gospodyń Wiejskich obchodziło w sobotę rocznicę pięciu lat, jak wznowiona została jego działalność. “Matką” tego przedsięwzięcia oraz osobą, która inspiruje, prowadzi, kieruje i zarządza jest Pani Agnieszka Cebula – Prezes KGW Tymbark. Pani Prezes zgromadziła wokół siebie ponad 40 Pań (i w osób naturalny Panów, a dokładniej małżonków), które z pełnym zaangażowaniem, entuzjazmem i  radością realizują szereg działań, projektów, programów na rzecz lokalnej społeczności. Biorą, z sukcesami, udział w konkursach  związanych z działalnością kół, z promocją tradycyjnej polskiej kuchni itp. 

Na swoje uroczyste spotkanie z okazji pięciolecia Panie zaprosiły władze samorządowe, Wójta Pawła Ptaszka, Przewodniczącą Rady Gminy Stanisławę Urbańską, sekretarz Gminy Dorotę Ogórek,  sołtysa Andrzeja Ligasa, księdza proboszcza dra Jana Banacha, Siostry Nazaretanki, s.Janinę oraz s.Reginę oraz Prezesa Zarządu Gminnego OSP RP Stanisława Przybylskiego. 

Na początku, po przywitaniu gości przez Panią Prezes , Pani Kamila Kuc korzystając z przygotowanie prezentacji przypomniała ważniejsze wydarzenia z pięciu lat działalności KGW Tymbark .

Potem przyszedł czas na podziękowania i życzenia, wpierw ze strony KGW Tymbark, następnie władze samorządowe, Wójt i Pani Przewodnicząca, a następie Prezes OSP Tymbark Stanisław Przybylskiego. Nie zabrakło wspólnego pamiątkowego zdjęcia oraz okolicznościowego tortu.

Przyszedł czas na poczęstunek i wspólną zabawę.  I powtórzę za Adamem Mickiewiczem “I ja tam z gośćmi byłam, miód i wino piłam, A com widziała i słyszała w księgi mieściłam ( cytat z oczywistą modyfikacją).

Z życzeniami dalszej owocnej pracy i jednocześnie wspaniałego wspólnie spędzonego czasu 

Irena Wilczek-Sowa

Bazylika w Limanowej – Msza święta w Światowy Dzień Chorego

W sobotę, 10 lutego, w limanowskiej bazylice obchodzony był Światowy Dzień Chorego, który przypada corocznie 11 lutego,  jest w dniu wspomnienia w Kościele powszechnym pierwszego objawienia Maryi w Lourdes. 

Na Mszę św.o godz.11 zostali zaproszeni chorzy, niepełnosprawni, emeryci  i renciści. Eucharystia  połączona była z udzieleniem sakramentu Namaszczenia Chorych, a po zakończeniu  błogosławieństwem lourdzkim tj.  błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Kazanie dla chorych wygłosił ks.Tadeusz Kubala, Eucharystię czytał ks.Marek Jawor (były wikariusz w Parafii Tymbark, obecnie w kościele św.Kazimierza w Nowym Sączu). W koncelebrze Eucharystię sprawował też min. nasz rodak ks.Józef Bubula.

Na zakończenie zostały pobłogosławione twz.bułeczki (chlebki) miłosierdzia, które już tradycyjnie są rozdawane wśród wiernych  po zakończonej Eucharystii sprawowanej w Światowy Dzień Chorego w Limanowej.

IWS