Zebranie strażaków ochotników w Piekiełku

W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Piekiełku druhowie z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczym, na którym omówiono realizację zadań w roku 2023 oraz przyjęto plan pracy na rok bieżący. Zarządowi jednostki jednogłośnie udzielono absolutorium.

W zebraniu uczestniczyli: mł. kpt. Paweł Janczak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej oraz druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków.

W działalności jednostki w minionym roku na szczególną uwagę zasługuje fakt wykonania ocieplenia garażu, wykonania podjazdu (kostka, krawężniki, podsypka), zakup i montaż alarmu, zakup i montaż ogrzewania, wykonania regałów na ubrania i sprzęt pożarniczy. Samorząd na to zadanie wyasygnował kwotę 40.000 zł.

Druhowie byli organizatorami licznych akcji charytatywnych dla osób potrzebujących. To niewątpliwie wyróżnia Jednostkę OSP w Piekiełku wśród pozostałych jednostek. W ubiegłym roku uczestniczyli w 8 akcjach ratowniczo –gaśniczych. W planach na rok 2024 druhowie kładą nacisk na szkolenia, udział w ćwiczeniach oraz kontynuację pomocy potrzebującym w tym rodakom na wschodzie.

Troska o drugiego człowieka, jego życie, zdrowie i dorobek leży u podstaw strażackiej służby i działalności charytatywnej druhów strażaków z Piekiełka. Bezinteresowna społeczna służba, troska, wrażliwość oraz chęć niesienia pomocy potrzebującym niech w sercach druhów trwa do końca świata.

Robert Nowak

Tymbarski taras widokowy wzbudził internetowe dyskusje

Na portalu turystyka.wp.pl ukazał się wczoraj artykuł pod tytułem “Afera w polskich górach. “Szajs dla weekendowych Januszy”,   na temat planowanej w Tymbarku budowy tarasu widokowego na Łopieniu, w tym w szczególności,  że  inwestycja ta jest powodem “Burzy w internecie po publikacji wizualizacji”.

Całość artykułu pod linkiem (podpis zdjęcia pochodzi z artykułu) :  https://turystyka.wp.pl/afera-w-polskich-gorach-szajs-dla-weekendowych-januszy-6999855469448160a?fbclid=IwAR38srCPTKsTZG5-oMwkUglQusQ0bXaKdlWhjmHXB8nJkckiP8CtnjbMwo4