Gmina Tymbark – pierwsze Zebrania Wiejskie

W minioną niedzielę,  4 lutego, odbyły się dwa Zebrania Wielskie: w Tymbarku (w remizie OSP) i Zamieściu (w oddanej niedawno do użytku Świetlic Wiejskiej).

Podczas obu spotkań z mieszkańcami Wójt Gmin, dr Paweł Ptaszek, podsumowywał inwestycje, jakie realizowane były w 2023 roku na terenie gminy, w tym szczegółowo w obu sołectwach, tudzież przedstawił zakres prac jakie zostały zaplanowane na rok bieżący tj. 2024.

Nie zabrakło również odniesień do różnorodnych aspektów  aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej mieszkańców naszej gminy. Wszak każda gmina jest bogata bogactwem swoich obywateli i aktywna ich aktywności, a rolą samorządu jest w miarę swoich możliwości takie działania wspierać.

Korzystając z okazji wszystkim mieszkańcom  serdecznie dziękujemy za szereg bardzo interesujących pytań, opinii i wniosków oraz bardzo konstruktywną i rzeczową debatę.

Materiał przygotowany przez UG Tymbark

Informacja Wójta Gminy Tymbark na temat infrastruktury wodociągowej

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi infrastruktury wodociągowej,  kierowanymi do mnie osobiście, do urzędu gminy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej (ZGK) uprzejmie wyjaśniam, iż:

 1. Ostatnie awarie mające miejsce w styczniu br. były spowodowane przez czynniki zewnętrzne, niezależne od zarządcy gminnej sieci wodociągowej tj. ZGK. Dwie z nich były spowodowane działaniem osób trzecich i ZGK obciążył je kosztami ich usunięcia. Ostatnia z awarii ma związek z działaniem siły wyższej tj. osuwiskiem nad zakładem ,,Florad”. ZGK w trakcie usuwania awarii był zmuszony do częściowego ograniczenia dostarczania wody.
 2. Mając na celu poprawę jakości dostarczanej wody Gmina Tymbark z początkiem stycznia zleciła montaż dodatkowych filtrów na stacji uzdatniania wody na Podłopieniu. Zlecone zostało  także opracowanie projektu budowy dodatkowego zbiornika na wodę uzdatnioną w Podłopieniu.
 3. W związku z pojawiającymi się zmętnieniem wody w niektórych odcinkach sieci wodociągowej, przeprowadzone zostanie hydrokinetyczne płukanie sieci wodociągowej wraz z dezynfekcją. O terminie prac będziemy informować.
 4. Gmina Tymbark z końcem stycznia br. złożyła wniosek o wartości 3,2 mln zł  do Programu Fundusze dla Małopolski na remont i modernizację ok 5,2 km sieci wodociągowej
 5. W latach 2018-2023 łącznie Gmina Tymbark przeznaczyła na modernizację i rozbudowę infrastruktury wodociągowej kwotę 6.7 mln zł w tym również na modernizację stacji uzdatniania wody w Podłopieniu.
 6. W 2024 r. na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej Gmina przeznaczy kwotę około 2.81 mln zł na zadania obejmujące:
 •  wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Piekiełko (okolice Szkoły Podstawowej)
 •  wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Tymbark (okolice rynku, osiedle Brodkówka w Zamieściu)
 •  wykonanie dodatkowego ciągu technologicznego uzdatniania wody w budynku stacji uzdatniania w Podłopieniu,
 •  wykonanie studni głębinowej w miejscowości Zawadka i Zamieście wraz z uzbrojeniem i włączeniem do sieci,
 •  hydrokinetyczne płukanie sieci wraz z dezynfekcją,
 •  przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę dodatkowego zbiornika na wodę o poj. 2 x 150 mw miejscowości Podłopień,
 •  przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej zlokalizowanej na osuwisku w miejsce poza osuwisko,
 •  modernizacja stacji uzdatniania,
 •  wykonanie dokumentacji projektowej budowy hydroforni w miejscowości Zawadka.

Ze strony samorządu dokładamy wszelkich starań by zapewnić odpowiednią jakość dostarczanej wody. Przepraszamy za powstałe niedogodności oraz prosimy o zrozumienie.

               Z poważaniem

               Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark

 

Dziś w Kościele katolickim wspominamy Świętą Agatę, dziewicę i męczennicę

Agata (etymologicznie: „dobra”) zwana Sycylijską jest jedną z najbardziej czczonych w chrześcijaństwie świętych. Wiadomości o niej mamy przede wszystkim w aktach jej męczeństwa. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa istniał bowiem zwyczaj, że sporządzano akta męczenników; większość z nich nie doczekała do naszych czasów. Akta męczeństwa Agaty pochodzą dopiero z V wieku. Według opisu męczeństwa Agata urodziła się w Katanii na Sycylii ok. 235 r. Po przyjęciu chrztu postanowiła poświęcić się Chrystusowi i żyć w dziewictwie. Jej wyjątkowa uroda zwróciła uwagę Kwincjana, namiestnika Sycylii. Zaproponował jej małżeństwo. Agata odmówiła, wzbudzając w odrzuconym senatorze nienawiść i pragnienie zemsty. Trwały wówczas prześladowania chrześcijan, zarządzone przez cesarza Decjusza. Kwincjan aresztował Agatę. Próbował ją zniesławić przez pozbawienie jej dziewiczej niewinności, dlatego oddał ją pod opiekę pewnej rozpustnej kobiety, imieniem Afrodyssa. Kiedy te zabiegi spełzły na niczym, namiestnik skazał Agatę na tortury, podczas których odcięto jej piersi. W tym czasie miasto nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym zginęło wielu pogan. Przerażony namiestnik nakazał zaprzestać mąk, gdyż dostrzegł w tym karę Bożą. Ostatecznie Agata poniosła śmierć, rzucona na rozżarzone węgle, 5 lutego 251 r. Jej ciało chrześcijanie złożyli w bezpiecznym miejscu poza miastem. Papież Symmachus  wystawił ku jej czci w Rzymie przy Via Aurelia okazałą bazylikę. Kolejną świątynię w Rzymie poświęcił jej św. Grzegorz Wielki.  Wreszcie Papież Grzegorz II przy bazylice św. Chryzogona na Zatybrzu wystawił ku jej czci trzeci rzymski kościół. Dowodzi to wielkiej czci, jaką otaczano ją w owych czasach. Obecnie ciało Agaty znajduje się w katedrze w Katanii. Wielkiej czci doznają jej relikwie, m.in. welon, dzięki któremu, jak niesie podanie, Katania niejeden raz miała doznać ocalenia. …. Święta Agata jest patronką Sycylii, miasta Katanii oraz ludwisarzy. Wzywana przez kobiety karmiące oraz w chorobach piersi.

Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/index.php/wiara-kosciol-na-swiecie/291899,patron-dnia-swieta-agata-dziewica-i-meczennica.html

św.Agata

W dzień św. Agaty w całej Polsce w kościołach, oprócz chleba i wody,  święci się sól. W tradycji ludowej istniało przekonanie, że sól poświęcona w tym dniu wrzucona do ognia stłumi go, zwłaszcza jeżeli ogień pochodzi od pioruna. Prawdę tę potwierdzało przysłowie „Sól św. Agaty od ognia broni chaty”. Sól tę wrzucano też do dołu przy kopaniu studni lub przy jej oczyszczaniu, co miało zapewnić czystość wody. Wierzono, że wyniesiona przed dom w czasie wichury spowoduje zmianę kierunku wiatru, podobnie jak wrzucona w czasie pożaru w ogień, kierunek jego rozprzestrzenia się.

W kościele w Tymbarku wieczorną Eucharystię sprawował ks.proboszcz Jan Banach, po jej zakończeniu ks.proboszcz poświęcił chleb, wodę i sól przyniesioną przez wiernych do kościoła.

IWS