Zawadka, Podłopień – zaproszenie na Zebrania Wiejskie

W najbliższą niedzielę serdecznie zapraszamy mieszkańców na Zebrania Wiejskie organizowane w dwóch Sołectwach: Zawadce i Podłopieniu, które odbędą w dniu 18 lutego (niedziela) 2024 r.

Zawadka: 18 lutego 2024r. (niedziela) godz. 12.15, Szkoła Podstawowa w Zawadce

Program:

  • Informacja z realizacji zadań gospodarczych gminy za 2023r.
  • Przedstawienie budżetu gminy na 2024 r.
  • Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za rok 2023 oraz przedstawienie planu finansowego sołectwa na rok 2024.
  • Podjęcie uchwały w sprawie: dysponowania środkami wydzielonymi z budżetu Gminy Tymbark na 2024 rok na potrzeby Sołectwa Zawadka.

Podłopień: 18 lutego 2024r. (niedziela) godz. 16.00, Szkoła Podstawowa w Podłopieniu

Program:

  • Informacja z realizacji zadań gospodarczych gminy za 2023r.
  • Przedstawienie budżetu gminy na 2024 r.
  • Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za rok 2023 oraz przedstawienie planu finansowego sołectwa na rok 2024.
  • Podjęcie uchwały w sprawie: dysponowania środkami wydzielonymi z budżetu Gminy Tymbark na 2024 rok na potrzeby Sołectwa Podłopień.

Informacja/grafika: UG Tymbark 

Zmarł ksiądz prałat Edward Nylec

Dzisiaj zmarł ksiądz prałat Edward Nylec. 

Informacje o uroczystościach pogrzebowych zostaną podane.

ksiądz prałat Edward Nylec

Ksiądz Edward Nylec urodził się 21 marca 1946 roku w Braciejowej, jako syn Józefa i Stanisławy z domu Krupa. Pochodził z parafii Gumniska.  Święcenia kapłańskie otrzymał 30.05.1971, z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. Księdzem został jako absolwent  Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie (które rozpoczął w 1964 r., po zdaniu matury w LO w Dębicy). Jego nauka w Seminarium przypadła w czasie, gdy władze PRL zarządziły przymusowe wcielanie kleryków do LWP. Tak też się stało w przypadku ks.Edwarda. W 1965 roku został skierowany do jednostki specjalnej w Brzegu nad Odrą, gdzie służył do 1967 r. W 2016 roku przez Prezydenta RP został mianowany podporucznikiem Wojska Polskiego.

Kapłaństwo Księdza Edwarda rozpoczęło się w Parafii Olszyny koło Jasła, następnie był wikariuszem w Lisiej Górze (1974 – 1978) i w Mielcu – w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W 1982 został Dyrektorem Administracyjny w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.  W 1990 roku zostało mu przydzielone probostwo w Parafii Straszęcin. W latach 1998 – 2016 pełnił też funkcje dekanalne. Był notariuszem dekanalnym,  duszpasterzem małżeństw i rodzin w dekanacie Dębica – Zachód (1998 – 2003) oraz dziekanem dekanatu Tymbark (2003 – 2016). W 2009 roku otrzymał tytuł Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

Do Tymbarku jako proboszcz  przybył w 2003 roku, w roku w którym ks.Józef Leśniak – dotychczasowy proboszcz – przeszedł na emeryturę.

W 2009 roku został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

W 2016 roku ksiądz Edward osiągnął wiek emerytalny, i w związku z tym  funkcję proboszcza Parafii Tymbark objął ks.dr Jan Banach.

W czerwcu 2021 roku Ojciec Święty Franciszek obdarzył ks. prałata Edwarda Nylca godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

Od 2016 roku  16.02.2024 był rezydentem w Parafii Tymbark.